Start Nyheter Klubben Bowling Gym Kanot Motion Kanotcentral Tyngdlyftning Kontakt
 


Hedersmedlem

   
Styrelsen beslutar om vederbörande skall upptas som hedersmedlem i föreningen, hedersmedlem är befriad från stadgad medlemsavgift. Hedersmedlem skall vara en framstående person med uttalat fritidsklubbshjärta, som är ett gott föredöme och fungerar som ambassadör för föreningen. 

Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på livstid, eller tills dess vederbörande önskar utträde, eller att föreningen finner att vederbörande misskött gällande kriterier för hedersmedlem och således beslutar om uteslutning.

 

Hedersmedlemmar i Olofströms Fritidsklubb!

2008 Lars-Erik Lundström                Tyngdlyftningssektionen

2008 Christer Ivarsson                      Kanot o Motionssektionen

2011 Lilli-Ann Wahlberg                    Bowlingsektionen       

2014 Enoc Svensson                         Kanot o Motionssektionen

2014 Karin Appelgren                       Bowlingsektionen

2018 Pertti Torikka                            Tyngdlyftningssektionen

2018 Per-Åke Persson                      Kanot-Motionsssektionen

 
 
Klicka för större bilder.