Start Nyheter Klubben Bowling Gym Kanot Motion Kanotcentral Tyngdlyftning Kontakt
 


E.P Minnespris Stadgar

Olofströms Fritidsklubbs Minnespris till minne av Eve Peter

 

Instiftan och ändamål:

En Minnesfond instiftad på Olofströms Fritidsklubbs huvudstyrelsemöte den
12-09-1996 har till sitt ändamål att genom ekonomiskt bidrag stödja den
eller de som på ett förtjänstfullt sätt visat engagemang och egenskaper i
sann Fritidsklubbsanda. Fonden namnändras 2012-03-25  till minnespris.  

§1

På årsmötet 2012-03-25 och 2013-03-24  namnändras fonden till
Eve Peters Minnespris, som har till sitt ändamål att genom
ekonomiskt bidrag stödja den eller de som på ett förtjänstfullt
sätt visat engagemang och egenskaper i sann Fritidsklubbsanda.

§2

Sökanden som kan komma ifråga måste vara registrerad medlem i
Olofströms Fritidsklubb. 

§3

Förslag till sökande skall lämnas till O1ofströms Fritidsklubbs
Huvudstyrelse, som även den kan lämna förslag. 

§4

Stipendiat utses av det aktuella årets sittande Huvudstyrelse. 

§5

Bidragssumman bestäms av huvudstyrelsen och mini summan är 3000: - 

§6

Bidraget utdelas vid en enkel ceremoni varje år den 11/l1, eller vid lämp1ig
tidpunkt som bestäms av huvudstyrelsen.

§7

Förslag till ändringar av dessa anvisningar kan skriftligen framläggas av
sektionerna och ledamöter av Huvudstyrelsen till föreningens årsmöte. För
beslut om ändringar av dessa stadgar erfordras 2/3 majoritet vid ordinarie
årsmöte.2013_ep_minnespris_2013_beslut. (140,3 Kb)