Start Nyheter Klubben Bowling Gym Kanot Motion Kanotcentral Tyngdlyftning Kontakt
 
Verksamheten 2014


2014 ett år med relationer i fokus.
 

Olofströms fritidsklubb bygger sin verksamhet framgångsrikt, med kamratskap och relationer som en röd tråd genom föreningen.
 

Vad är då en relation? En relation sägs inom beteendevetenskapen vara ett utbyte mellan två eller flera parter, eller mellan grupper av personer. En social relation förekommer i familjer, arbete, föreningar mm. Det är just detta som jag vill belysa, hur vi människor påverkas i olika sammanhang och relationer.

I de flesta relationer finns konflikter. Dessa är enligt min mening ofta förekommande av bristande kommunikation. Eldsjälar i en förening är oftast föreningens konflikthanterare. De ställer upp i alla väder med föreningens bästa i fokus. Att medverka i en förening på lång sikt måste relationen mellan medlemmarna vara av lika värde. Ingen får aldrig bli större än föreningen eller företaget. Har under mina år som medlem i olika föreningar och arbete sett många misskötta relationer som drabbat företaget eller föreningen negativt.
 

Vi lägger ner oerhört mycket tid på våra jobb eller ideellt arbete i en förening. Då behöver vi vårda alla inblandade, för att orka driva vidare.
Bra kommunikation och lika värdegrunder hos alla medlemmar ger en hel förening som bildar energigivande relationer.

Med dessa korta rader ser vi framemot ett härligt 2015 med nya och gamla relationer.
Må väl,


Huvudstyrelsen vill tacka alla OFK:are och många andra för det gångna året.

Väl mött/
Kaj Torikka
Ordförande2015_huvudstyrelsen_2014. (116,2 Kb)