Start Nyheter Klubben Bowling Gym Kanot Motion Kanotcentral Tyngdlyftning Kontakt
 
Verksamheten 2019

Året 2019 har återigen varit ett minst sagt bra år för Holje Gym.
Antalet betalande träningskort ligger stadigt och snittar runt 500 och varierar något pga. olika tidslängder vid tecknande av kort.

Inledningen på året blev ett inslag i BLT om träning kring hälsa, träning och nyårslöften. Därefter fortlöpte verksamheten med inköp av hantlar 1-10 kg och 12-35 kg för att både tillgodose besökarnas önskemål, men även skapa bättre ordning och reda när utrustning inte flyttas mellan övriga gymmet och den funktionella delen.
Samtidigt hörsammade styrelsen förfrågningar kring nya maskiner med fokus på höft/säte och införskaffade två från gymleco som tillgodoser önskemålen, en hiptrust och en hyperpendel.

Kort därefter förstärktes även en vägg i funktionella delen och två toppmoderna stakmaskiner införskaffades från concept.

Investeringarna ovan har minst sagt varit uppskattade!

Torbjörn Lehtin som inledde året som ordförande valde under vårkanten att lämna uppdraget, men kvarstod i styrelsen året ut. Styrelsen konstituerade Christoffer Danielsson till vice ordförande med uppgiften att axla uppdraget fram tills nästa årsmöte.

Tim Kultanen tog över som ansvarig för gymintroduktionerna innan semestern och samtidigt investerades det i totalt 240 kg slamballs med anledningen av höstens event ”Holje Five”.
 

Under hösten bör nämnas att vi återigen haft möjligheten att låna Mattias Andersson från kanotsektionen som hjälpt oss med dagligt underhåll, vilket vi är mycket tacksamma för.
 

Golvet vid smith-maskinerna har förstärkts av hantverkare, och under en söndag i november månad höll gymmet stängt varpå styrelsen la ny matta på plats och ordnade med övrigt underhåll. Samma dag anslöt även en firma för storstädning från golv till tak med gott resultat. Denna firma skall utvärderas för utökat samarbete under 2020.

Holje Five ägde rum helgen därpå och inför detta införskaffades även en ny roddmaskin från concept. Antalet föranmälda var godkänt, dock blev resultatet väldigt många avhopp sista veckan. Styrelsen behöver ta lärdom inför framtiden och se över svårighetsgraden i eventet och ev. ge deltagarna möjlighet att anpassa i flera olika nivåer vid en ny tävling.
 

Flera besökare tränar mer tyngdlyftning idag än tidigare, därav har ett antal mellanvikter från eleiko köpts in och dialog förs med tränande kring ytterligare behov. I samma veva utökades funktionella delen med fler wallballs och två nya plyoboxar, allt lagom till jul.

Vi har även fortsatt det pågående arbetet med att göra gymmet mer självgående, utan fasta krav på daglig närvaro från ideella krafter. Ett steg har varit kameraövervakning på våra nödutgångar som bidragit till att vi utökat öppettiderna till 05:30 alla dagar, året om.


Styrelsen har även fattat ett beslut att införskaffa nytt passage och verksamhetssystem som tas i drift under 2020 samt ta in offerter för en del större underhållsarbeten.

Det har dessutom beslutats att anlita en ”hustomte” i Björn Andersson som driver en firma mot hantverkstjänster löpande per timme. Avsikten med denna åtgärd är att vederbörande skall vara oss behjälplig kring underhållet framledes.
Ambitionen är att kunna frigöra mer tid för styrelsen att istället fokusera på att utveckla och förbättra verksamheten ytterligare för våra besökare framledes.

Kommande år finns redan nu en överenskommelse kring att bereda plats för ungdom i samhällstjänst efter dialog med frivården. Bortom att vi kan bistå samhället med detta så kan föreningen med utökade resurser påbörja en uppfräschning av våra målade ytor.
 

Under året har vi haft 5st protokollförda styrelsemöten.
 

Styrelsen vill passa på och tacka alla inblandade för ett mycket gott arbete det gångna året.

Styrelsen:

Ordf.  Christoffer Danielsson

           Ferenc Mora

           Kim Tingstedt

           Ulf Johnsson

           Esa Syri

           Elias Svensson

           Kasim Jujic

           Torbjörn Lehtin