Start Nyheter Klubben Bowling Gym Kanot Motion Kanotcentral Tyngdlyftning Kontakt
 
Verksamheten 2018

 Året 2018 har varit ett fantastiskt år för Holje Gym. Antalet betalande träningskort uppgick mot årsslut till 600st. Så mycket tränande människor har inte huserats i våra lokaler sedan glansdagarna runt millenniumskiftet då inga andra gym fanns i Olofström.
Detta tar vi som ett gott betyg om att vi är på rätt väg mot framtiden.

Utvecklingen mot ett mer självgående gym har fortsatt. Vi har bytt motionshallens ytterdörr och automatiserat denna precis som vår egen entré för att ej behöva manuellt låsa upp var dag.

Även lyse och musik har automatiserats så det tänds och släcks när det skall och musik stänger av sig när gymmet ej är öppet.

Detta har även medfört att vi kunnat utöka våra träningstider som länge efterfrågats. Önskemål har framförallt varit att öppna tidigare på helger och det har vi tagit till oss och därför öppnar vi nu 08:00 mot tidigare 10:00.

Maskinparken har både bytts ut och kompletterats. Största investeringen har varit 2st nya löpband. Här valdes de som vi ansåg vara de mest moderna och kompletta på marknaden. Investeringen har slagit bra ut och de är väldigt populära.

Utöver detta har nya Assault bikes, bänkar, ställningar och draghandtag köpts in.

Under våren ingick vi ett samarbete med Olofströms Kraft. De sponsrar oss med en hjärtstartare som vi valde att placera innanför motionshallens stora entré för att även människor som ej tränar hos oss skall ha möjlighet att använda denna om något skulle inträffa.

Under hösten har vi även haft möjligheten att låna Mattias Andersson från kanotsektionen som hjälpt oss med dagligt underhåll vilket vi är mycket tacksamma för.

Generationsväxlingen i styrelsen har fortsatt och en ny ledamot har valts in, Kasim Jujic.

Jerry Mattsson har valt att lämna oss för att ägna sig åt huvudstyrelsen istället. Stort tack till Jerry för alla åren i styrelsen.

Under året har vi haft 6st protokollförda bra och givande möten.

Styrelsen vill passa på och tacka alla inblandade för ett mycket gott arbete det gångna året.

Styrelsen:

Ordf.  Torbjörn Lehtin, Kassör Ferenc Mora,  
Sekreterare Ulf Johnsson,  
Kim Tingstedt, Kasim Jujic     
Esa Syri,  Elias Svensson, Christoffer Danielsson